_

محصولات

_

سبزیجات

کلیک کنید

کنسروها

کلیک کنید

ترشیجات

کلیک کنید

خیارشور

کلیک کنید

طعم فراموش نشدنی

مناسب برای تمام ذائقه ها

ارمغانی برای سفره های شما

خیارشور

خیارشور سوپرویژه
خیارشور درجه یکHOT
خیارشور ویژه
خیارشور قوطی

ترشیجات

ترشی لیته
ترشی بندری قرمز
ترشی فلفلHot
تورشی هفتبیجار

کنسروها

کنسرو مایه قرمه سبزی
کنسرو حلیمHOT
کنسرو مایه قیمه بادمجان
کنسرو لوبیا چیتی

سبزیجات

سبزی قورمه
سبزی قلیه ماهی
سبزی جعفری
سبزی نعناع